ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ, ŚRODOWISKO, LUDZIE ORAZ INNOWACJA I DIGITALIZACJA – 4 FILARY ROZWOJU FIRMY

NEWS

Turyn, 4 kwietnia 2023 r. Celem CA Auto Bank jest tworzenie rozwiązań mobilnych dla lepszej planety z każdym dniu. Misja ta wynika z głębokiego przekonania o znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu. CA Auto Bank wierzy, że przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności, aby promować trwały i zrównoważony rozwój. Aby realizować tę misję, CA Auto Bank opracował strategię korporacji i wizerunku firmy kierując się zasadami ESG – Environmental, Social, and Governance. Ramy zrównoważonego rozwoju firmy zbudowane są wokół czterech filarów: Zrównoważonej Mobilności, Środowiska, Ludzi oraz Innowacji i Digitalizacji, które będą kształtowały procesy wewnętrzne i zewnętrzne CA Auto Bank. Strategia biznesowa CA Auto Bank opera się na zasadach ESG – Environmental, Social and Governance – i ma na celu kształtowanie procesu przechodzenia na zrównoważoną mobilność poprzez upowszechnienie dostępu do zielonej mobilności. Działalność CA Auto Bank opiera się na zasadach uczciwości, integralności, sprawiedliwości, przejrzystości i bezstronności. Wartości te są kluczowe w niespełna stuletniej historii Grupy oraz dla zaangażowania wszystkich jej pracowników, ponieważ umożliwia osiąganie ważnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska i społeczeństwa.    

Podziel się

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • E-mail