CA Auto Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawniej FCA Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) jest spółką specjalizującą się w finansowaniu zakupu nowych i używanych pojazdów wszystkich marek. Działalność operacyjną pod nazwą FCA-Group Bank Polska S.A. prowadził od 15 czerwca 1998 roku wspierając sprzedaż samochodów grupy FCA Poland S.A. na rynku polskim. Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie transgraniczne FCA-Group Bank Polska S.A. z CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.) z siedzibą w Turynie, we Włoszech w drodze przejęcia FCA-Group Bank Polska S.A. przez CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 2 kwietnia 2023 r. CA Auto Bank S.p.A.(w tym okresie pod nazwą FCA Bank S.p.A.) prowadził działalność na terytorium Rzeczypospolitej za pośrednictwem oddziału FCA Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (nr KRS 0000816336) (dalej również jako: „Oddział”). Z dniem 3 kwietnia 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy z FCA Bank S.p.A. na CA Auto Bank S.p.A.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Zarząd FCA-Group Bank Polska S.A. oraz Rada Dyrektorów CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.) uzgodniły plan połączenia transgranicznego polegającego na przejęciu całego majątku FCA-Group Bank Polska S.A. przez CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.).
W dniu 19 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na Połączenie FCA-Group Bank Polska S.A. z CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.) Komunikat z posiedzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=67821&p_id=18