Prawa autorskie

O ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej, niniejsza strona www, w tym jej układ, treść, projekt graficzny, stanowią wyłączną własność spółek z grupy kapitałowej Grupy kapitałowej CA Auto Bank Group oraz Credit Agricole Group oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Informacje o zawartości strony www

Zastrzegamy, że wszelkie dane zawarte na niniejszej stronie www nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych świadczonych użytkownikom portalu internetowego. Udostępnione na niniejszej stronie www dane mają charakter wyłącznie informacyjny.  Informujemy, że pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu aktualizacji i kompletności umieszczonych na stronie www danych, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub/i pominięcia w przedstawionych danych, jak również szkody użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem z informacji tu zamieszczonych. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o zamieszczone na niej informacje.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego dokonywania, w dowolnym momencie, zmian, modyfikacji oraz usuwania informacji w treści niniejszej strony www, jak również czasowego lub stałego ograniczenia dostępności niektórych funkcji lub usług opisanych na stronie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym użytkowników strony.

Odnośniki

Niniejsza strona www może zawierać odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane ze spółkami z grupy kapitałowej Grupy kapitałowej CA Auto Bank Group oraz Credit Agricole Group. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko.