Informacja o połączeniu transgranicznym FCA-Group Bank Polska S.A. z CA Auto Bank S.p.A. (poprzednio FCA Bank S.p.A.)

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie transgraniczne FCA-Group Bank Polska S.A. z CA Auto Bank S.p.A. (do dnia 2 kwietnia 2023 r. działającego pod nazwą FCA Bank S.p.A.) z siedzibą w Turynie, we Włoszech w drodze przejęcia FCA-Group Bank Polska S.A. przez CA Auto Bank S.p.A. (dalej: „Połączenie”).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. (dalej: „Dzień Połączenia”) do dnia 2 kwietnia 2023 r. CA Auto Bank S.p.A. (w tym okresie pod nazwą FCA Bank S.p.A.) prowadził działalność na terytorium Rzeczypospolitej za pośrednictwem oddziału FCA Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (nr KRS 0000816336) (dalej również jako: „Oddział”).  Z dniem 3 kwietnia 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy z FCA Bank S.p.A. na CA Auto Bank S.p.A.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Zarząd FCA-Group Bank Polska S.A. oraz Rada Dyrektorów CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.) uzgodniły plan połączenia transgranicznego polegającego na przejęciu całego majątku FCA-Group Bank Polska S.A. przez CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.).

Powyższa zmiana formy prowadzenia działalności przez FCA-Group Bank Polska S.A. została zaakceptowana przez właściwe organy nadzoru bankowego, W dniu 19 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na Połączenie FCA-Group Bank Polska S.A. z CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.). Komunikat z posiedzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=67821&p_id=18. W dniu 18 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie wskazania warunków, które w interesie dobra ogólnego Oddział CA Auto Bank S.p.A. (wtedy pod nazwą FCA Bank S.p.A.) musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Treść decyzji zamieszczona jest na stronie internetowej Oddziału w załączonym pliku.