ESG
ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO, ZARZĄDZANIE.

Nasz cel brzmi: „Tworzymy codzienne rozwiązania w zakresie mobilności dla lepszej planety”. Podsumowuje on naszą misję: przewodzić przejściu na zrównoważoną mobilność poprzez rozwiązania finansowe Banku i szereg rozwiązań mobilnych Drivalia.

Nasza tożsamość ESG opiera się na czterech filarach: Zrównoważona Mobilność, Innowacje i Cyfryzacja, Ludzie, Środowisko. Tworzą one nasze ramy zrównoważonego rozwoju i kierują naszymi procesami w tworzeniu wartości dla naszych interesariuszy.

NASZE FILARY ESG

Zrównoważona Mobilność jest siłą napędową innowacyjności naszego modelu biznesowego. Promujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, aby zrównoważona mobilność była przystępna cenowo dla wszystkich klientów. Wraz z Drivalia napędzamy transformację elektryczną poprzez elastyczne plany mobilności i strategię elektryfikacji, której celem jest rozwój infrastruktury ładowania elektrycznego w całej Europie.

Nasza odpowiedzialna postawa wobec Środowiska naturalnego odzwierciedla nasze zaangażowanie w redukcję śladu węglowego. Będąc w pełni cyfrowym bankiem ułatwiamy naszym klientom przejście na bardziej zrównoważoną mobilność.

Nasz sukces opiera się na Ludziach: naszych pracownikach i klientach. Dbamy o naszych głównych interesariuszy, pracowników, inwestując w nich, aby zapewnić właściwą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Jednocześnie jesteśmy zaufanym partnerem dla naszych klientów, stawiając ich potrzeby w centrum uwagi.

Jesteśmy innowacyjnym i cyfrowym bankiem. Dzięki Innowacjom i Cyfryzacji zapewniamy maksymalną dostępność i przejrzystość naszych usług.