Skład Zarządu CA Auto Bank

Mr. Stephane Priami – Prezes Zarządu
Mr. Giacomo Carelli – Członek Zarządu, Pełnomocny Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Mr. Richard Bouligny – Członek Zarządu
Ms. Paola De Vincentiis – Członek Zarządu
Ms. Valerie Wanquet – Członek Zarządu
Louise Chevalier – Członek Zarządu
Anne Marie Guirchoux – Członek Zarządu
Jerome Hombourger – Członek Zarządu
Sophie Lozarevitch – Członek Zarządu
Vittorio Ratto – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej CA Auto Bank

Maria Ludovica Giovanardi
Mauro Ranalli
Vincenzi Maurizio Dispinzeri
Francesca Pasqualin
Francesca Michela Maurelli

Reprezentacja CA Auto Bank w Oddziale

Jean-Luc Mas – Dyrektor Oddziału
Marcin Zakrzewski – Z-ca Dyrektora Oddziału