CA Auto Bank S.p.A., spółka poprzednio działająca pod firmą FCA Bank S.p.A. oraz FGA Capital S.p.A, została założona w Republice Włoskiej w dniu 15 stycznia 2002 r. na czas ograniczony do dnia 31 grudnia 2100 r. i obecnie prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej (societá per azioni). CA Auto Bank jest spółką dominującą w grupie kapitałowej (Grupa Banku CA Auto Bank). CA Auto Bank S.p.A. świadczy usługi w obszarze finansowania zakupu i leasingu samochodów.

Jedynym i bezpośrednim akcjonariuszem CA Auto Bank S.p.A. jest Crédit Agricole Consumer Finance S.A., podmiot zależny, którego jedynym i bezpośrednim akcjonariuszem jest Crédit Agricole S.A., działający w sektorze kredytów konsumenckich.

W Polsce Grupę CA Auto Bank reprezentują: CA Auto Bank S.p.A S.A. Oddział w Polsce oraz Drivalia Lease Polska Sp. z o.o.