Plan zrównoważonego rozwoju

Codziennie tworzymy rozwiązania mobilności dla lepszej planety.

Cele środowiskowe i społeczne stają się coraz ważniejsze i osiągają ten sam poziom znaczenia, co cele związane z zyskiem finansowym.

Jako nowy „Bank mobilności dla lepszej planety” wnosimy silny wkład w zmiany w kierunku zrównoważonej i neutralnej dla klimatu gospodarki. Opieramy się na sile naszej historii i dobrej pracy, którą wykonaliśmy do tej pory.

Nasz Plan Zrównoważonego Rozwoju jest wynikiem szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Bank. Co więcej, uosabia on dojrzałość Grupy w tych obszarach.

Pozwoliło nam to rozpocząć od solidnej podstawy, mającej na celu zdefiniowanie ambitnych celów, które łączą działalność Banku z potrzebami interesariuszy.

Ponadto cele te spełniają oczekiwania regulacyjne w zakresie zrównoważonego finansowania, zarządzania klimatem i środowiskiem.

Dowiedz się więcej, zapoznaj się z naszym Planem Zrównoważonego rozwoju 2024.