Interesuje Cię praca w bankowości? Chcesz pracować w którejś z naszych spółek CA Auto Bank lub Divalia – należących do Grupy CA Auto Bank jednego z największych banków samochodów w Europie?

Poszukujemy ludzi, którzy lubią wyzwania, osiągać sukces i stawiać sobie ambitne cele, jednocześnie są entuzjastyczni i odpowiedzialni!

W zamian oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznym, międzynarodowym środowisku z ludźmi o podobnych, jak również różnorodnych profilach.

Chcesz z nami współpracować?

Zapoznaj się z poniższymi ofertami pracy, może któraś wyda się dla Ciebie interesująca?

Aktualne oferty pracy

CA Auto Bank Oddział w Polsce oraz Divalia firmy wchodzące w skład grupy CA Auto Bank poszukują do współpracy:


Studentów do Działu Ryzyka Portfela Kredytowego

Twoim zadaniem będzie:

 • przeprowadzanie analiz jakości portfela w różnych przekrojach; diagnozowanie niezgodności z założeniami polityki kredytowej
 • wsparcie przy opracowywaniu nowych i modyfikowaniu istniejących zasad i parametrów oceny ryzyka kredytowego
 • wsparcie przy budowie narzędzi analitycznych wspierających szacowanie rezerw celowych i innych w obszarze polityki kredytowej
 • pomiar i cykliczny monitoring ryzyka kredytowego, w tym kalkulacja rezerw lokalnych oraz grupowych, wyliczenie i monitoring wskaźników, monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów
 • tworzenie raportów na temat ryzyka kredytowego
 • monitorowanie poziomu jakości danych
 • monitoring modelu zarządzania modelem ryzyka kredytowego

Powinieneś posiadać:

 • status studenta – preferowane studia kierunkowe (ekonometria, matematyka, statystyka, ekonomia, finanse i bankowość)
 • posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej/ praktycznej w pracy z bazami danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office zwłaszcza arkuszy kalkulacyjnych
 • elastyczność, wielozadaniowość, szybkość adoptowania się do nowego środowiska pracy
 • język angielski na poziomie dobrym
 • mile widziane doświadczenie nabyte w ramach praktyk lub stażów w branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej lub konsultingowej w tym znajomość specyfiki obszaru ryzyka kredytowego

Zaoferujemy Ci:

 • ciekawą pracę w ramach umowy zlecenie i atrakcyjne wynagrodzenie
 • przyjazną atmosferę pracy oraz wspierający zespół współpracowników
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w międzynarodowej organizacji oraz udział w ciekawych projektach

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym banku – zapraszamy na www.ca-autobank.pl

Jeśli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres: jakub.sieczak@pl.external.auto-bank.com – pamiętaj o klauzuli o ochronie danych osobowych


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij)
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest CA Auto Bank (Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w CA Auto Bank nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: info@ca-autobank.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  – prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),
  – wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda).
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  – do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
  – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.