Interesuje Cię praca w bankowości? Chcesz pracować w którejś z naszych spółek CA Auto Bank lub Divalia – należących do Grupy CA Auto Bank jednego z największych banków samochodów w Europie?

Poszukujemy ludzi, którzy lubią wyzwania, osiągać sukces i stawiać sobie ambitne cele, jednocześnie są entuzjastyczni i odpowiedzialni!

W zamian oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznym, międzynarodowym środowisku z ludźmi o podobnych, jak również różnorodnych profilach.

Chcesz z nami współpracować?

Zapoznaj się z poniższymi ofertami pracy, może któraś wyda się dla Ciebie interesująca?

Aktualne oferty pracy

CA Auto Bank Oddział w Polsce oraz Divalia firmy wchodzące w skład grupy CA Auto Bank poszukują osoby na stanowisko:

Specjalisty ds. Windykacji Przedsądowej

(miejsce pracy: Warszawa)

nr ref.: WIND/2021

Powinieneś posiadać:

 • bardzo dobrą znajomość zagadnień dotyczących monitoringu należności i windykacji przedsądowej
 • co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze windykacji w instytucji finansowej
 • samodzielność w działaniu i bardzo dobrą organizację pracy
 • umiejętności skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i szybkiego podejmowania decyzji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość pakietu Office (w szczególności programu Excel)

Twoim zadaniem będzie:

 • telefoniczna oraz mailowa windykacja należności na etapie przedsądowym, wyjaśnianie przyczyn opóźnień i negocjacje mające na celu najszybsze uregulowanie zaległości
 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz innej korespondencji windykacyjnej
 • monitoring i nadzorowanie spraw pod kątem kwalifikacji umów do wypowiedzenia
 • przygotowywanie wypowiedzeń umów oraz zleceń do firm windykacyjnych
 • analiza i uzgadnianie sald rozrachunków z Klientami
 • monitoring umów z zaległościami po dacie ich zakończenia
 • współpraca z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi

Zaoferujemy Ci:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • opiekę medyczną
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w międzynarodowej organizacji
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • bogato wyposażone zaplecze socjalne
 • pracę w przyjaznym i nastawionym na współpracę zespole

 

Chciałbyś się dowiedzieć czym zajmuje się nasza spółka?
Odwiedź naszą stronę: www.fcabank.pl

Jeśli spełniasz nasze wymagania i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV na adres hr@fcabank.com.pl
Pamiętaj, aby dopisać klauzulę o ochronie danych osobowych:


Wyślij nam swoje CV na adres: hr@fcabank.com.pl
Jeżeli chcesz, abyśmy wzięli pod uwagę Twoją kandydaturę również w przyszłych procesach rekrutacji, zamieść w swojej aplikacji następującą klauzulę: Udzielam zgody CA Auto Bank Oddział w Polsce, na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska zbliżone do aplikowanego.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij)
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest CA Auto Bank (Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w CA Auto Bank nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: IOD_Bank@fcagroup.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  – prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),
  – wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda).
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  – do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
  – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.