CA Auto Bank

Corso Orbassano 367
10137 Turyn
www.ca-autobankgroup.com

Company Register Turin Office no. 08349560014
Tax Code and VAT no. 08349560014
Italian Register of Banks no. 5764
Parent company of “CA Auto Bank” Banking Group,
Registered in the Italian Register of Banking Groups
ABI code 3445
Italian Single Register of Insurance Brokers (RUI) no. D000164561

CA Auto Bank Oddział w Polsce

al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta:  tel. +48 (22) 607 49 90
info@ca-autobank.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000816336
NIP: 108-002-35-57
REGON: 385054954