Strona Internetowa Neuttralna Dla CO2

/ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KORPORACYJNY

CA Auto Bank neutralizuje emisję CO2 ze stron internetowych Banku w całej Grupie

CA Auto Bank neutralizuje emisję  CO2   ze stron internetowych Banku w całej Grupie, dzięki projektom  CO2  Neutral Website.  CO2 Neutral Website, duńska firma, której celem jest zwrócenie uwagi na emisję  CO2 przez strony internetowe.

W celu wdrożenia projektu obliczono  CO2 emitowany przez stronę internetową, zarówno na podstawie średniego zużycia  CO2 przez hosting strony, jak i na podstawie średniej liczby odwiedzających.

Następnie, w celu neutralizacji emisji ze stron internetowych, CA Auto Bank wspiera projekty proponowane przez  CO2 Neutral Website.

Są to projekty neutralizacji CO2 o dużym wpływie społecznym i środowiskowym, certyfikowane przez Gold Standard, zweryfikowane przez audytorów akredytowanych przez ONZ.

Następnie Deloitte poświadcza również pracę CO2 Neutral Website.

Projekty mające na celu zminimalizowanie emisji CO2 dotyczą tworzenia zrównoważonych struktur, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne; projekty zalesiania i projekty dotyczące nowych zrównoważonych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i wodna.