Dziękujemy za zainteresowanie ofertą finansową i ubezpieczeniową na pojazdy marki Tesla

Do Twojej dyspozycji jest:

 • Kredyt Tesla – z atrakcyjnym oprocentowaniem, bez prowizji i dodatkowych ubezpieczeń (za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego)
 • Leasing Premium – z niskim całkowitym kosztem leasingu
 • Leasing Niska Rata (wysoki wykup) – z niskim całkowitym kosztem leasingu, niskim miesięcznym czynszem leasingowym dzięki zastosowaniu wysokiej wartości końcowej pojazdu

Poza ofertą finansową do dyspozycji klientów Tesli oferujemy ubezpieczenie komunikacyjne, które jest obligatoryjne w całym okresie trwania umowy.

I. W celu realizacji powyższego obowiązku dla umów leasingowych mają Państwo do wyboru:

 1. Ubezpieczenie pakietowe oferowane przez Drivalia Lease we współpracy z renomowanymi Towarzystwami ubezpieczeniowymi
  • W przypadku zainteresowania ofertą Drivalia prosimy o kontakt z pod numerem telefonu: +48 453 658 569 lub +48 453 658 570 lub mailowo: financialstore@pl.drivalia.com załączając formularz prośby o ofertę indywidualną, który znajdziesz w sekcji dokumenty do pobrania.
 2. Ubezpieczenie indywidualne pojazdu przez Klienta – konieczne kroki:
  • Konieczność przesłania wypełnionego i podpisanego „Formularza ubezpieczenia indywidualnego” wraz z ofertą ubezpieczenia pojazdu na adres email: financialstore@pl.drivalia.com w terminie nie później niż 1 dzień przed rejestracją pojazdu. Formularz znajdziesz w sekcji dokumenty do pobrania.

II. W celu realizacji powyższego obowiązku dla umów kredytowych mają Państwo do wyboru:

 1. Ubezpieczenie pakietowe przez CA Auto Bank
  • W przypadku zainteresowania ofertą CA Auto Bank prosimy o kontakt z pod numerem telefonu: +48 453 658 569 lub +48 453 658 570 lub mailowo: financialstore@pl.ca-autobank.com załączając formularz prośby o ofertę indywidualną, który znajdziesz w sekcji dokumenty do pobrania.
 2. Ubezpieczenie indywidualne pojazdu przez Klienta – Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonania cesji praw na rzecz Banku z Polisy Komunikacyjnej Pojazdu czyli:
  • Poinformowania właściwego ubezpieczyciela o dokonanej cesji.
  • Przedłożenia w Banku kopii oryginału polisy komunikacyjnej (AC) wraz z wpisaną cesją oraz potwierdzenie opłacenia składki na adres email: financialstore@pl.ca-autobank.com najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.