Tydzień Różnorodności

/ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ KORPORACYJNY

CA Auto Bank i Drivalia są aktywnymi uczestnikami Tygodnia Różnorodności, wydarzenia sponsorowanego przez Crédit Agricole Group, którego celem jest podnoszenie świadomości, promowanie akceptacji dla wielu form różnorodności, wspieranie integracji i podkreślenie znaczenia tej kwestii. Różnorodność jest podstawowym filarem dzisiejszego społeczeństwa.

Inicjatywa ta nawiązuje do obchodzonego w listopadzie Miesiąca Różnorodności, podczas którego Grupa organizuje warsztaty, konferencje i sesje szkoleniowe w celu promowania coraz bardziej integracyjnej kultury poprzez pielęgnowanie różnorodności, podnoszenie świadomości wśród pracowników i podkreślanie konkretnych działań Grupy.

W tym roku Grupa CA Auto Bank również aktywnie angażuje się w promowanie różnorodności poprzez inicjatywy zgodne z pięcioma wymiarami polityki różnorodności Grupy, w tym równych szans, integracji, reprezentatywności, solidarności i odpowiedzialności społecznej. Każdego dnia staramy się zwiększyć wzajemne zrozumienie i integrację poprzez działania wewnętrzne lub inicjatywy zewnętrzne, które mogą zaangażować jak największą liczbę osób.

Aby uczcić te wartości podczas Tygodnia Różnorodności 2024, przeprowadziliśmy wywiady z niektórymi z naszych kolegów, którzy zajmują się kwestiami takimi jak integracja, równość płci i międzynarodowość, podając przykłady z życia wzięte.

CA Auto Bank i DRIVALIA, od dawna zaangażowane w umożliwianie i udostępnianie mobilności przyszłości oraz wykorzystywanie talentów ludzi, którzy są jej częścią, publikują film z 5 wywiadami mającymi na celu zilustrowanie możliwości oferowanych przez dużą międzynarodową Grupę.

Obejrzyj i posłuchaj wywiadów.